ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 од 04.08.2023 година во Управата за извршување на санкциите

Управата за извршување на санкциите објавува интерен оглас број 01/2023 за унапредување на седум административни службеници.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023 од 04.08.2023 година во Управата за извршување на санкциите
Scroll to top