ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2023 од 20.12.2023 година во ВПУ Воспитно поправен дом Тетово

ВПУ Воспитно поправен дом Тетово објавува интерен оглас бр. 03/2023 за унапредување на 1 (еден) припадник на затворската полиција.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2023 од 20.12.2023 година во ВПУ Воспитно поправен дом Тетово
Scroll to top