Огласи

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 за унапредување на два административни службеници во Управата за извршување на санкците

              Врз основа на член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници ( Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18, „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Правилникот за формата […]

Scroll to top