Проекти

Обука на затворските лекари и останатиот здравствен персонал за евидентирање на повредите кои укажуваат на несоодветно постапување

Во рамките на Проектот “Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во Северна Македонија за Западен Балкан и Турција 2019-2022 година”, на 7-8 октомври 2021 година во хотел Хилтон Скопје, се одржа Обука на затворските лекари и останатиот здравствен персонал за евидентирање на повредите кои укажуваат на несоодветно […]

Свечена промоција на завршниот настан на ИПА Твининг проектот,, Јакнење на казнено- поправниот систем и пробациската служба”

 На ден 30.03.2021 година се одржа свечена промоција на  завршниот настан на ИПА Твининг проектот,, Јакнење на казнено- поправниот систем и пробациската служба”,  финансиран од ЕУ, а чиј корисник беше Управата за извршување на санкциите.           На настанот воведни обраќања имаа г-дин Бојан Маричиќ, Министер за правда, г-дин Јулиан Васало, Заменик шеф на делегацијата на ЕУ,  […]

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП и Министерство за образование и наука во моментот се реализира основно образование во КПД Штип, кое го спроведува наставен кадар од ОУ„Гоце Делчев“ и во кое се вклучени 42 осудени лица.  Исто така, од страна на ОУ„Његош“ од Скопје основно образование се спроведува во […]

Твининг Проект: Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба

The IPA 2014 Twinning Project: “Strengthening of the penitentiary system and the probation service”(MK 14 IPA JH 02 18) Твининг проектот започна септември 2018 година. Сочинет е од две компоненти и тоа:  Подобрување на казнено-поправниот систем и затворската служба, и Подобрување на пробациската служба  Заедничка цел на двете компоненти е намалување на повторништвото и претрупаноста […]

Целосна реконструкција на КПУ – Затвор Битола

Согласно препораките за подобрување на условите за престој на осудени лица во Република Северна Македонија од страна на ЕУ, се интензивира реконструкцијата на КПУ Затвор – Битола. Деновиве тече четвртиот месец од започнување на градежните работи при што веќе е во завршна фаза јужното крило од затворот и делот од административната зграда, додека пак за […]

Scroll to top