Финансии

Финансии

Консолидирана завршна сметка 603 за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Консолидирана завршна сметка 631 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 696 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 786 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 787 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 637 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 786 за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 637за 2017 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 786 за 2017 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Буџет за 2018 год.

26 јуни 2018 ;Преземи

Извештај за планирани и потрошени средства во 2017 год

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 631 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 696 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 787 – 2017

26 јуни 2018 ; Преземи

Консолидирана завршна сметка 786 – 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Консолидирана завршна сметка 603 за 2017

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 603 за КПД Идризово со отворено одделение во Велес за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Завршна сметка 696 за КПД Идризово за 2018 година

06 мај 2019 ; Преземи

Завршна сметка 787 за КПД Идризово за 2018 година

06 мај 2019 ;Преземи

Завршна сметка 603 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 696 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 787 за 2017 година

10 јули 2018 ;Преземи

Завршна сметка 603 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 696 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Завршна сметка 787 за 2016 година

26 јуни 2018 ;Преземи

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

Завршна сметка 603 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година

06 мај 2019 ; 14194,54KB
 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка за 2018 година
06 мај 2019 ; 14151,28KB
 
 
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2017 година
10 јули 2018 ; 8998,93KB
 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2017 година
10 јули 2018 ; 8868,30KB
 
 
Завршна сметка 787 за затвор Куманово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 8413,90KB
 
Завршна сметка 603 за затвор Куманово за 2016 година
26 јуни 2018 ; 8638,56KB
Scroll to top