Новости

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП и Министерство за образование и наука во моментот се реализира основно образование во КПД Штип, кое го спроведува наставен кадар од ОУ„Гоце Делчев“ и во кое се вклучени 42 осудени лица.  Исто така, од страна на ОУ„Његош“ од Скопје основно образование се спроведува во […]

Посета на новата пробациска канцеларија во Гевгелија

На 23 март 2021 година во просторите на Основниот суд Гевгелија во присуство на претседателот на судот г-ѓа Злата Попова, директорот на Управата за извршување на санкциите г-дин Марјан Спасовки и директорот на Затвор Гевгелија г-дин Слободан Џониќ е посетена новата пробациска канцеларија, која е дел од Секторот за пробација при Управата за извршување на санкциите. Во […]

Твининг Проект: Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба

The IPA 2014 Twinning Project: “Strengthening of the penitentiary system and the probation service”(MK 14 IPA JH 02 18) Твининг проектот започна септември 2018 година. Сочинет е од две компоненти и тоа:  Подобрување на казнено-поправниот систем и затворската служба, и Подобрување на пробациската служба  Заедничка цел на двете компоненти е намалување на повторништвото и претрупаноста […]

ВО ЗАТВОРОТ КУМАНОВО ДЕНЕС ЗАПОЧНУВА ПОПИСОТ НА ОСУДЕНИТЕ И ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА

Во согласност со Законот за попис на населението, домаќинствата и становитево Р.С Македонија во 2021 година ( ,,Службен Весник на РСМ” бр 19/2021 ),Државниот завод за статистика во соработка со Министерството за правда иУправата за извршување на санкциите, во периодот од 01.03.2021 до15.03.2021 ќе спроведат претходно попишување на лицата кои се наоѓаат наиздржување казна затвор […]

Трет дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Преку пробацијата затворениците се реинтегрираат во општеството Со Јовица Стојановиќ, директор на управа за извршување санкции, разговаравме и за здравствениот систем в о затворите, здравствената заштита на вработените, но пред сѐ затворениците. „Она што Управата, позитивно, го направи  во овој период е обезбедување на средства со помош ан Владата за здравствено осигурување на сите […]

Втор дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Единаесет години ме држеа во фиока Во вториот дел од интервјуто со Јовица Стојановиќ, директор на Управата за извршување санкции при Министерството за правда разговараме за реформите во УИС и пробацијата. Стојановиќ зборуваше и за кумановскиот затвор во Кшање и пропустите што таму се направени уште на почетокот од неговото реализирање. Со директорот на […]

Прв дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Катастрофа е благ збор да се опише состојбата што ја затекнав во затворите во 2017 година Во првиот дел од нашиот разговор со Стојановиќ, се фокусираме на промените во КПД Идризово правејќи и паралела меѓу состојбите кои ги затекнал и она што успеала да направи УИС по неговото назначување за директор. Јовица Стојановиќ е […]

Целосна реконструкција на КПУ – Затвор Битола

Согласно препораките за подобрување на условите за престој на осудени лица во Република Северна Македонија од страна на ЕУ, се интензивира реконструкцијата на КПУ Затвор – Битола. Деновиве тече четвртиот месец од започнување на градежните работи при што веќе е во завршна фаза јужното крило од затворот и делот од административната зграда, додека пак за […]

Scroll to top