KPD Shtip

КПД Штип

Осудениците во КПД Штип имаат можност за ресоцијализација и промена на нивните навики, со цел повторна социјална адаптација за понатамошниот живот по издржувањето на казната затвор.

Scroll to top