Author: admin

Општокорисна работа

Преку Општокорисната работа, како алтернативна мерка, под надлежност на Пробациската служба при Управата за извршување на санкциите се избегнуваат негативните последици од лишувањето од слобода. Оваа мерка има за цел полесно да се ресоцијализираат и рехабилитираат сторителите преку одработување часови за доброто на заедницата. Во 2020 година изречени се вкупно 27 пресуди за општокорисна работа, […]

Работна средба

На ден 25.03.2021 година Директорот на Управата за извршување на санкциите г-дин Марјан Спасовски оствари работна средба со г-ѓа Барбара Садовски од Полска, која е тим лидер на проектот за поддршка на социјалните претпријатија, финансиран од Европската унија. Корисник на проектот е Министерството за труд и социјална политика. На средбата учествуваа и претставници на невладините […]

Свечена промоција на завршниот настан на ИПА Твининг проектот,, Јакнење на казнено- поправниот систем и пробациската служба”

 На ден 30.03.2021 година се одржа свечена промоција на  завршниот настан на ИПА Твининг проектот,, Јакнење на казнено- поправниот систем и пробациската служба”,  финансиран од ЕУ, а чиј корисник беше Управата за извршување на санкциите.           На настанот воведни обраќања имаа г-дин Бојан Маричиќ, Министер за правда, г-дин Јулиан Васало, Заменик шеф на делегацијата на ЕУ,  […]

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП и Министерство за образование и наука во моментот се реализира основно образование во КПД Штип, кое го спроведува наставен кадар од ОУ„Гоце Делчев“ и во кое се вклучени 42 осудени лица.  Исто така, од страна на ОУ„Његош“ од Скопје основно образование се спроведува во […]

Посета на новата пробациска канцеларија во Гевгелија

На 23 март 2021 година во просторите на Основниот суд Гевгелија во присуство на претседателот на судот г-ѓа Злата Попова, директорот на Управата за извршување на санкциите г-дин Марјан Спасовки и директорот на Затвор Гевгелија г-дин Слободан Џониќ е посетена новата пробациска канцеларија, која е дел од Секторот за пробација при Управата за извршување на санкциите. Во […]

Твининг Проект: Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба

The IPA 2014 Twinning Project: “Strengthening of the penitentiary system and the probation service”(MK 14 IPA JH 02 18) Твининг проектот започна септември 2018 година. Сочинет е од две компоненти и тоа:  Подобрување на казнено-поправниот систем и затворската служба, и Подобрување на пробациската служба  Заедничка цел на двете компоненти е намалување на повторништвото и претрупаноста […]

ВО ЗАТВОРОТ КУМАНОВО ДЕНЕС ЗАПОЧНУВА ПОПИСОТ НА ОСУДЕНИТЕ И ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА

Во согласност со Законот за попис на населението, домаќинствата и становитево Р.С Македонија во 2021 година ( ,,Службен Весник на РСМ” бр 19/2021 ),Државниот завод за статистика во соработка со Министерството за правда иУправата за извршување на санкциите, во периодот од 01.03.2021 до15.03.2021 ќе спроведат претходно попишување на лицата кои се наоѓаат наиздржување казна затвор […]

Трет дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Преку пробацијата затворениците се реинтегрираат во општеството Со Јовица Стојановиќ, директор на управа за извршување санкции, разговаравме и за здравствениот систем в о затворите, здравствената заштита на вработените, но пред сѐ затворениците. „Она што Управата, позитивно, го направи  во овој период е обезбедување на средства со помош ан Владата за здравствено осигурување на сите […]

Втор дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Единаесет години ме држеа во фиока Во вториот дел од интервјуто со Јовица Стојановиќ, директор на Управата за извршување санкции при Министерството за правда разговараме за реформите во УИС и пробацијата. Стојановиќ зборуваше и за кумановскиот затвор во Кшање и пропустите што таму се направени уште на почетокот од неговото реализирање. Со директорот на […]

Прв дел од интервјуто на директорот Јовица Стојановиќ за ЦивилМедиа

Стојановиќ: Катастрофа е благ збор да се опише состојбата што ја затекнав во затворите во 2017 година Во првиот дел од нашиот разговор со Стојановиќ, се фокусираме на промените во КПД Идризово правејќи и паралела меѓу состојбите кои ги затекнал и она што успеала да направи УИС по неговото назначување за директор. Јовица Стојановиќ е […]

Scroll to top