ЗИС

Работна група задолжена за изработка на Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Оваа недела покрај состанокот што се одржа на 15.11.2022 година на кој се разгледуваа предлозите на судиите од Основниот Кривичен суд Скопје, денеска на  18.11.2022 година беше одржан уште еден состанок на работната група задолжена за изработка на Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санцкиите. Состанокот го водеше претседателот на работната […]

Работна група за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите

На ден 14.09.2022 година во конференциската сала на Министерството за правда беше одржан состанок на работната група задолжена за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На состанокот беа разгледани дел од мислењата добиени од основните судови со основна и проширена надлежност во Република Северна Македонија во однос на […]

Scroll to top