CPT

В.Д Директорот на Управата за извршување на санкциите г-н Јовица Стојановиќ ја предводеше Делегацијата која учествуваше на 1 и 3 мај на Дијалогот на 79 сесија на Комитетот против тортура на Обединетите нации

Делегација на Република Северна Македонија предводена од В.Д. Директорот на Управата за извршување на санкциите г-н Јовица Стојановиќ учествуваше на Дијалогот на 1 и 3  мај 2024 година на 79 сeсија на Комитетот против тортура на Обединетите нации, на која беше разгледуван четвртиот периодичен извештај по Конвенцијата против тортура и друг суров, нехуман и деградирачки […]

Scroll to top