Работна група за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите

На ден 14.09.2022 година во конференциската сала на Министерството за правда беше одржан состанок на работната група задолжена за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите. На состанокот беа разгледани дел од мислењата добиени од основните судови со основна и проширена надлежност во Република Северна Македонија во однос на практичната примена на Законот за извршување на санкциите и нивните предлози во насока на подобрување на законот.

Работна група за изработка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите
Scroll to top