Вести

КПД Штип

Осудениците во КПД Штип имаат можност за ресоцијализација и промена на нивните навики, со цел повторна социјална адаптација за понатамошниот живот по издржувањето на казната затвор.

ВИДЕО ПРИЛОГ НА РЕДАКЦИЈАТА ,,360 СТЕПЕНИ” ЗА ПРОБАЦИЈА

Преполнетоста на затворите станува сериозен проблем. Директорот на Управата за извршување на санкциите Јовица Стојановиќ  за редакцијата ,,360 степени” изјави дека за да се намали преполнетоста на затворите потребна е поголема употреба на алтернативните мерки и институтот условен отпуст. Истиот смета дека доколку не се направи некоја промена во текот на носењето на пресудите и […]

ОБУКА ЗА МЕНТОРСТВО

На 23 и 24 февруари 2023 година во организација на Управата за извршување на санкции во Центарот за тренинг и едукација се реализираше обука за менторство на припадниците на затворска полиција.   Обуката имаше за цел да едуцира селектирана група на припадници на затворската полиција во процесот на вршење на менторство во периодот на пробна […]

Превземени мерки и активности на Управата за извршување на санкциите во насока на воспоставување, развој и унапредување на пробациската служба

Денес со задоволство можеме да кажеме дека имаме воспоставена функционална пробациска служба во нашата земја. Управата за извршување на санкциите континуирано презема  мерки за ефикасно извршување на  алтернативните санкции и мерки  преку воспоставување и унапредување на пробацискиот систем во државата.                Вкупно 11 пробациски канцеларии се функционални, за подрачјата на првостепените судови во Скопје, Куманово, […]

ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ ВО ТЕКОТ НА 2022 ГОДИНА

Во рамките на  Проектот „Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во РСМ кој се имплементира од страна на Совет на Европа  во насока  на подобрување на  работа на припадници на затворска полиција се реализираа  следниве  активности и тоа : Донесен Правилник за поблиските услови и начинот на […]

Одржани обуки на припадниците на затворската полиција

Во Центарот за тренинг и едукација во периодот од 8 ноември до 7 декември 2022 година се одржаа дводневните обуки на припадниците на затворската полиција. Теми на обуките беа протоколите за постапување на припадниците на затворската полиција и тоа претрес на лица лишени од слобода и простории, протокол за употреба на средства за присилба, постапка […]

Пуштена во употреба најголемата и најопремена дигитална судница во државата

На 30.11.2022 година свечено се означи официјалниот почеток на функционирање на најголемата и најопремена дигитална судница во државата. На настанот беа присутни директорот на Управата за извршување на санкциите Марјан Спасовски, претседатели на судови, судии, обвинители, претставници на медиумите, додека свое обраќање имаа министерот за правда др.Никола Тупанчевски, амбасадорот на ЕУ во Република Северна Македонија […]

Работна група задолжена за изработка на Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите

Оваа недела покрај состанокот што се одржа на 15.11.2022 година на кој се разгледуваа предлозите на судиите од Основниот Кривичен суд Скопје, денеска на  18.11.2022 година беше одржан уште еден состанок на работната група задолжена за изработка на Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санцкиите. Состанокот го водеше претседателот на работната […]

Здравствената заштита на осудените лица во КПУ

Во текот на 2022 година во рамките на проектот за Јакнење на Капацитетите на пенитенцијарниот систем и на надворешниот механизам за контрола на полицијата во Република Северна Македонија, во организација на Програмската канцеларија на Советот на Европа – Скопје, беа спроведени следните активности на тема здравствена заштита во казнено-поправните установи: Изработка и пилотирање на Стандардни […]

Одржан втор состанок на меѓуресорската група задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-2025)

На 3 и 4 ноември 2022 година во хотел „Радика” Маврово, е одржан вториот состанок на меѓуресорската група формирана со Одлука на Владата на РСМ, бр.41-3652/1 од 25.05.2022 година задолжена за следење и оценка на спроведување на активностите предвидени со Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-2025). Меѓуресорската група направи […]

Scroll to top